084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Actualiteit en blogs

 

Klik hieronder op een plaatje of een berichttitel om meer te zien.

Morgen wordt het toch weer licht

Morgen wordt het toch weer licht

Vanmorgen was op Omroep  Venlo het lied "Als Het Golft" van De Dijk te horen. Het nummer verscheen op hun album Zevende hemel uit 2000. Hoe schokkend vooruitziend was dat. Immers deze week werd Europa weer verrast  door verschrikkelijk hoog water. Een korte uitsnede...

Slimme aanpak geldzorgen

Slimme aanpak geldzorgen

Samen met onze partners werken we op dit moment mee aan een aanpak van geldzorgen in onze gemeente. Het gaat om een slimme aanpak van onnodige armoede. Minder schuldhulpverlening Betere benutting armoedevoorzieningen Minder huisuitzettingen Hogere zelfredzaamheid Dit...

Onze impactwaarde was €96.548

Onze impactwaarde was €96.548

Over 2023 hadden wij een gemeten impactwaarde van €96.548 ! MAEX heeft onze positieve impact over 2023 in beeld gebracht in onze Social Handprint van 2023. De Social Handprint maakt de maatschappelijke waarde van Stichting Alsjenudenkt inzichtelijk. Het rapport...

SDG’s inspiratiekader bij uitvoering beleid

SDG’s inspiratiekader bij uitvoering beleid

Op 6 april 2021 heeft het College van Venlo  besloten, dat de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG's), duurzame maatschappelijke doelen, inspiratiekader zijn voor gemeentelijk beleid. Dat is positief! Ook besloot het college dat de uitvoering van beleid...

OGVO in de optocht

OGVO in de optocht

Op carnavalsmaandag kwam de OGVO ook voor in de Venlose optocht. Dit clipje willen wij jullie niet onthouden. Bron: Omroep...

Laatste onbevangen woord Dries van Agt

Laatste onbevangen woord Dries van Agt

Werkelijk vrij, hij hoeft zich van niemand iets aan trekken, spreekt Dries van Agt in zijn laatste woord bij Jeroen Pauw: De mens is bezig - naar mijn overtuiging - om de aarde te verwoesten: in hoog tempo ,op grote schaal en waarschijnlijk goeddeels onherroepelijk....

Motie OGVO gemeenteraad

Motie OGVO gemeenteraad

Vandaag 31 januari heeft de Venlose gemeenteraad unaniem een motie aangenomen. De raad roept - goed onderbouwd - de Raad van Toezicht OGVO op Zich uit te spreken over de inzet van de OGVO om de toekomst van het voortgezet onderwijsin Venlo op hoog kwalitatief niveau...

Leerlingen en Venlo verdienen beter

Leerlingen en Venlo verdienen beter

OGVO ... Leerlingen en Venlo verdienen beter ... als je nu denkt OGVO, de overkoepelende organisatie van de drie scholen in Venlo, heeft een plan gepresenteerd waarbij er twee onderbouwlocaties en één grote bovenbouwlocatie komen. Uit berichten in de pers en naar...

Hoe omgaan met onze crisissen

Hoe omgaan met onze crisissen

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans over hoe omgaan met onze crisissen - Studio Erasmus - 10 dec 2021 Klimaatverandering, een pandemie en een hoge inflatie. Het valt niet mee om in deze tijd optimistisch te blijven. Daarom schreef hoogleraar transitiekunde en...

De impact van fairtrade

De impact van fairtrade

Prof. Dr. Ruerd Ruben, emeritus hoogleraar impactanalyse bij Wageningen Universiteit & Research, heeft in Trouw zijn behartenswaardige kijk op de impact van fairtrade gegeven. Consumentenonderzoek laat zien, dat de sympathie voor fairtrade erg groot is, maar dat...

Boeren Agrireuzen Beweging (BAB)

Boeren Agrireuzen Beweging (BAB)

De Provinciale Verkiezingen komen er aan en dus zijn er morgen (zaterdag 11 maart) weer boerenprotesten. Laten we die eens in een bredere context proberen te plaatsen. In de landelijke media is die context direct waar te nemen. Trouw donderdag 9 maart 2023...

Provinciale Verkiezingen

Provinciale Verkiezingen

We leven in een belangrijk tijdsgewricht. Het van veel kanten naar de eigen hand zetten van de feiten leidt voor Ajnd tot de vraag: Wordt het op die manier beter als je nu denkt? Caroline van der Plas: Naast haar eigen waarheid ook haar eigen relativiteitstheorie? Dat...

Egchel – Big Pig City

Egchel – Big Pig City

Ajnd heeft het project Log Egchelse Heide en werkt daarin intensief samen met Big Pig City in Egchel. L1 (https://l1.nl/l1mburg-centraal-24-februari-2023-175851/) en het AD besteden hier nu ook al aandacht aan. Zo wordt er gemeld: Voor stikstofminister Christianne van...

Grenzen aan geknoei

Grenzen aan geknoei

Afzwaaiend hoogleraar natuurrecht Kees Bastmeijer is klaar met ‘juridische trucjes’ in ‘papieren werkelijkheid’ Kees Bastmeijer, scheidend hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht te Tilburg, windt er geen doekjes om: het moet een keer klaar zijn met het...

Zonnepanelen nog rendabel?

Zonnepanelen nog rendabel?

  Er zijn veranderingen op komst. De salderingsregeling 2025 ziet er anders uit dan de regeling nu en de beoogde salderingsregeling 2023. Wanneer stopt de salderingsregeling? De salderingsregeling 2025 ziet er anders uit dan nu het geval is. Waar de regeling in...

Nieuwe armoede

Nieuwe armoede

Tweede Geldkrant van de gemeente Venlo Wethouder Erwin Boom schrijft het volgende Iedereen doet mee! Dit is de tweede Geldkrant die de gemeente Venlo met het Nibud maakt. Hiermee willen we opnieuw iedereen steunen die dat nodig heeft. Want alle mensen in Venlo moeten...

Wet beschermt onvoldoende tegen stankoverlast

Wet beschermt onvoldoende tegen stankoverlast

Megastallen en veehouderijen moeten stankoverlast zien te beperken. Daarvoor bestaat sinds 2007 de Wet geurhinder en veehouderij. Maar uit onderzoek van Zembla blijkt dat deze wet burgers onvoldoende beschermt tegen stank en de uitstoot van ziekmakende fijnstof en...

De Toekomstdenkers: de wereld vanuit een integraal oogpunt

De Toekomstdenkers: de wereld vanuit een integraal oogpunt

Een bijzondere en beschouwende podcast uit 2020. Voor iedereen die meer wil weten over het integrale denken en hoe dit kan helpen om richting te geven in een tijd van transitie. Ajnd: deze beschouwing moet leiden tot meer doen voor onze bevolking vanuit een...

Belfeld krijgt geen lucht

Belfeld krijgt geen lucht

Als je nu denkt, zie je dat het belangrijk is vanuit globaal denken lokaal te doen. Daarom willen we juist dicht bij huis kijken wat er in Regio Venlo aan de hand is. Was er op Zembla onlangs nog een uitzending over hoe agrariërs in Brabant schandalig omgingen met...

Boeren en stikstof – Zondag met Lubach 2019

Boeren en stikstof – Zondag met Lubach 2019

20 okt. 2019 De afgelopen weken protesteerden de boeren op hun trekkers tegen stikstofregels. Nederland heeft een stikstofprobleem. Een deel van de stikstof komt uit het buitenland en daar kunnen we niet zo veel aan doen. Maar het grootste deel komt door veeteelt....