084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

We leven in een belangrijk tijdsgewricht.
Het van veel kanten naar de eigen hand zetten van de feiten leidt voor Ajnd tot de vraag:
Wordt het op die manier beter als je nu denkt?

Caroline van der Plas: Naast haar eigen waarheid ook haar eigen relativiteitstheorie?

Dat Caroline (BBB) geen boodschap heeft aan de eeuwenoude regels der logica blijkt uit haar redenering dat eerlijk voedsel resulteert in gezonde bodem, gezond onderwijs, gezond …
Naast gebruik te maken van het containerbegrip eerlijk, introduceert Caroline, BBB ook gezond als containerbegrip.
Is iedereen het erover eens dat eerlijk zoveel kan betekenen dat het eigenlijk niets betekent. Het begrip gezond heeft in het BBB-programma ook geen scherp afgebakende betekenis. De kiezer moet en kan er zelf nader invulling aan geven.
De zin “Eerlijk voedsel … gezonde maatschappij” lijkt geproduceerd door een wel erg verouderde versie van ChatGPT. Blijkbaar behoorden alleen de bijvoeglijke naamwoorden eerlijk en gezond tot het ChatGPT-repertoire.

De beginvraag.
Heeft BBB naast haar eigen waarheid ook haar eigen relativiteitstheorie?
Het lijkt erop dat Caroline er wel klaar voor is.
En niet te vergeten; ze kan altijd bij moeilijke vragen altijd terugvallen op de haar bekende ontwijk- ontsnappingstechnieken, voor Caroline de ultieme hulplijn. “Ik zie het anders”, “ik heb mijn eigen waarheid”, “veel mensen Zijn het met me eens”, “Ik heb van de week nog enkele protestboeren en/of een protestwetenschapper gesproken”, “Ik heb mijn relativiteitstheorie in een tas bij me [ja het suggereren van een vol extern geheugen maakt vraagstellers stil]