084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Vandaag 31 januari heeft de Venlose gemeenteraad unaniem een motie aangenomen.

De raad roept – goed onderbouwd – de Raad van Toezicht OGVO op

 • Zich uit te spreken over de inzet van de OGVO om de toekomst van het voortgezet onderwijs
  in Venlo op hoog kwalitatief niveau te borgen in goed overleg met de diverse geledingen en
  partners;
 • Zich daarbij bewust te zijn van haar taken en verantwoordelijkheden, jegens de leerlingen,
  ouders, leerkrachten, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze draagt
  jegens de Groot-Venlose samenleving als geheel;
 • In het vervolg van dit proces zorg te dragen voor een ongehinderd, actief en democratische
  inspraak van alle geledingen binnen de OGVO in het kader van de benodigde besluitvorming;
 • Daarnaast zorg te dragen voor een proactief en constructief communicatiebeleid, waarin alle
  belangrijke partners in de te nemen stappen tijdig en waarachtig meegenomen worden in het
  te belopen proces;

Klik hier voor de volledige tekst van de motie.

Hieronder staat de video van het agendapunt

Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-raadsvergadering/2024/31-januari/19:00