084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Over 2023 hadden wij een gemeten impactwaarde van €96.548 !

MAEX heeft onze positieve impact over 2023 in beeld gebracht in onze Social Handprint van 2023.

De Social Handprint maakt de maatschappelijke waarde van Stichting Alsjenudenkt inzichtelijk. Het rapport visualiseert en monetariseert de positieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wat doen wij om de wereld iets beter te maken?

De waardering wordt in euro’s getoond. Deze impactwaarde is het totale bedrag dat belanghebbenden tezamen besparen of in regulier economische termen bereid zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten en effecten. Dit bedrag is een indicatie gebaseerd op externe bronnen, zoals MKBA’s, wetenschappelijke onderzoeken, landelijke gemiddelden en maatschappelijke prijslijsten.

Klik hier voor het MAEX-rapport van onze Social Handprint