084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

De Provinciale Verkiezingen komen er aan en dus zijn er morgen (zaterdag 11 maart) weer boerenprotesten.
Laten we die eens in een bredere context proberen te plaatsen.
In de landelijke media is die context direct waar te nemen.

Trouw donderdag 9 maart 2023
Landbouwlobby liet beleid voor water en bodem afzwakken
Grondwater: Het nieuwe waterbeleid, bedoeld om zuiniger om te gaan met water en bodem, is aangepast op aandringen van de landbouwlobby. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken.

Samengevat meldt Trouw

  • Klimaatverandering en droge periodes nopen tot ander beleid voor bodem en water
  • Op aandringen van lobbyisten zijn de plannen aangepast
  • Geschrapt werden regels voor het grondwater die vooral de landbouw zouden raken

Arjen Lubach dinsdag 7 maart 2023

“Maar goed, nu zijn er heel vaak boerenprotesten. En als je daar oppervlakkig naar kijkt… zie je allemaal boeren die voor hun toekomst vrezen vanwege de stikstofmaatregelen.
Maar als je nét iets beter kijkt, dan zie je nóg een groep met een enorm belang bij die protesten.
De zogenaamde agrireuzen.
Dat zijn grote bedrijven die hun geld verdienen in de boerenbusiness.
En het liefst blijven die agrireuzen lekker veilig op de achtergrond.”

En vandaag dus agrireuzen. Dat zijn miljoenenbedrijven en soms zelfs miljárdenbedrijven in de agrarische sector.
Die kunnen heel verschillend zijn, veevoerbedrijven, zuivelverwerkers.
Yvon Jaspers, slachterijen, maar ze hebben één ding gemeen:
Ze willen zoveel mogelijk vee in Nederland. Want als er meer vee is, wordt er meer gevoerd, gemolken en geslacht.
En dat betekent: Meer geld voor de agrireuzen.
En heel veel van die agrireuzen blijken dus de boerenprotesten te steunen.”

Eigenlijk moet je nu zelf maar eens kijken naar onderstaande VPRO-clip.

Nu komen we dadelijk toch met een vraag.

We zien dus een Boeren Agrireuzen Beweging (BAB).
Maar ook hebben we een BBB !

We hebben aangegeven dat er rond BBB onduidelijkheid ontstaat door het ontkennen van wetenschappelijke feiten.
Het lijkt erop dat Caroline er wel klaar voor is.
Het feit dat ze de wetenschappelijke waarheid ontkent, en zonder die te weerleggen langs zich neerlegt en dat het tevens lijkt alsof deze gedachte geen weerstand meer lijkt op te roepen bij de kiezer, doet vermoeden dat de tijd rijp is voor Caroline’s relativiteitstheorie.

Betekent dat ook dat de BBB eigenlijk een BAB is?