084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Samen met onze partners werken we op dit moment mee aan een aanpak van geldzorgen in onze gemeente.

Het gaat om een slimme aanpak van onnodige armoede.

  • Minder schuldhulpverlening
  • Betere benutting armoedevoorzieningen
  • Minder huisuitzettingen
  • Hogere zelfredzaamheid

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor ons project Geldkrant 2.0.
We gaan dat project ombuigen richting deze slimme aanpak.

Informatieve links zijn alvast Dat geldt voor mij in Venlo en De voorzieningenwijzer