084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Werkelijk vrij, hij hoeft zich van niemand iets aan trekken, spreekt Dries van Agt in zijn laatste woord bij Jeroen Pauw:

  • De mens is bezig – naar mijn overtuiging – om de aarde te verwoesten: in hoog tempo ,op grote schaal en waarschijnlijk goeddeels onherroepelijk.
  • Dat inzicht moét zich van de mensen gaan meester maken, … maar dat besef – dat ontbreekt totaal …

Inderdaad, wij moeten de verwoesting van de aarde beter tegengaan als je nu denkt.

Hieronder tref je een YouTube clip aan met dit laatste woord.
Ook geven we een transcriptie van de betreffende passage.

JP: Is er nog iets waarvan u zegt dit zou ik graag nog besproken willen hebben in dit gesprek?

DvA: Ja de bewoonbaarheid van deze aarde daarover maak ik mij aanzienlijke zorgen.

Het verhaal begint voor mij met de overbevolking (had je van een van huis uit Roomse jongen waarschijnlijk niet verwacht ik doe het toch) .
Ja, bij het begin van onze jaartelling hadden we een kwart van 1 miljard mensen op aarde 1 kwart van 1 miljard, hooguit de hoogste schatting.

Voor het lopende jaar heeft de heeft de VN eh studies geproduceerd die wijzen op groei naar 9 a 10 miljard. Dat is een vermenigvuldiging met 36 tot 40 maal zoveel als toen.
Ja, dat kan de aarde niet meer torsen

Ik ben zeer bevreesd voor accuut gebrek aan zuiver water voor zoveel mensen en als er geen water is voor genoeg mensen dan is er oorlog.
Dan komt nog eerder oorlog door het tekort aan water dan door het tekort aan energie .

De mens is bezig – naar mijn overtuiging – om de aarde te verwoesten: in hoog tempo ,op grote schaal en waarschijnlijk goeddeels onherroepelijk.

JP: Hoe gaan we dit oplossen?

DvA: Ja. Makker, ik kan er niet meer van maken dan – en nou mag u in lachen uitbarsten en dat snap ik, zou ik dan nog helemaal begrijpen ook – te zeggen: dit al dwingt ertoe om te hunkeren naar het intreden van een spiritueel reveil .
Dat inzicht moét zich van de mensen gaan meester maken, want wij redden het hier nog wel, maar dat besef – dat ontbreekt totaal  – dat het voor 3 4 5 6 – al zijn er 10  –  generaties na ons deze aarde niet meer waarachtig bewoonbaar zal zijn, is adembenemend.