084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Op 6 april 2021 heeft het College van Venlo  besloten, dat de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s), duurzame maatschappelijke doelen, inspiratiekader zijn voor gemeentelijk beleid.

Dat is positief!

Ook besloot het college dat de uitvoering van beleid consequent getoetst wordt op een match met de SDG’s.

Daarom zijn de volgende twee documenten interessant:

Wij, Stichting Alsjenudenkt, willen vier grote globale uitdagingen rond mensen, natuur & klimaat en economie vertaald zien naar een lokale aanpak voor toekomstperspectief bij onze medeburgers.

Het projectdoel van elk Ajnd-project is te herleiden tot die SDG’s, de duurzame maatschappelijke doelen.

Voor ons als stichting betekent dit, dat wij bij onze projecten zonder meer willen toezien op en toetsen op

  • raakt dan wel betreft zo’n project de uitvoering van gemeentelijk beleid?
  • zo ja, hoe vindt de consequente toetsing door raad en college plaats op een match met de SDG’s en welke consequenties worden uit die toetsing genomen?