084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Inwonersgroep: Bindkracht

Bindkracht Venlo is een burgerinitiatief waarin gemeenschappelijke doelen en een gedeelde overtuiging het bindmiddel zijn.
In alle gevallen hebben die doelen als oogmerk het herkennen en willen veranderen van bestaande situaties.
De focus ligt daarbij op armoede. Soms zijn dat schulden, maar het kunnen net zo goed andere achterstandssituaties zijn.

Ajnd-project

Project Geldkrant 2.0

Projectdoel

Het breder verspreiden van Geldkrant Venlo, omdat bij het uitkomen in november het bereik te klein was.

Gemeente Venlo en het Nibud hebben in november 2022 voor de tweede keer een Geldkrant uitgebracht.
Net als de vorige editie een krant vol informatie over hoe mensen die financieel in de knel komen, geholpen kunnen worden.

Het project wil met de Bindkracht-werkgroep Schuldhulpverlening via een nieuwe impuls deze Geldkrant breder verspreiden en onder de aandacht brengen.

SDG's bij dit Ajnd-project

Ajnd-thema's

(nieuwe) armoede, (positieve) gezondheid