084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Inwonersgroep: Kunstwerkt

Kunstwerkt is een groep kunstenaars en fotografen met een mix van mensen met een Psychische kwetsbaarheid, en mensen uit de wijk en omstreken. Wij zijn wekelijks actief op 2 dagdelen.
Het creatief uiting geven aan je gevoelens en emoties is een prachtige vorm van zelfontplooiing en erkenning. Bezig zijn met tekenen en schilderen ontspant geweldig.
Lekker tekenen, schilderen of fotografie beoefenen in een veilige omgeving en in een kleine groep die elkaar aanvoelen en respecteren.
Er is dus veel tijd voor persoonlijke aandacht onder begeleiding van een (vrijwilliger) coach.
Ervaring is niet nodig. Het gaat tenslotte ook om de gezelligheid en het sociaal contact onder elkaar.

Ajnd-project

Website t.b.v. ledenwerving

Projectdoel

Het digitaal bereiken van mensen met een psychische kwetsbaarheid, en mensen uit de wijk en omstreken; in een tijd van nieuwe armoede is het vaak voor deze mensen moeilijker in omgevingen te komen waar ze creatief uiting kunnen geven aan gevoelens en emoties. Kunstwerkt biedt een prachtige vorm van zelfontplooiing en erkenning.

Het project wil op digitale manier zo’n  weg bieden.

SDG's bij dit Ajnd-project

Ajnd-thema's

positieve gezondheid, nieuwe armoede