084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Inwonersgroep: Initiatiefgroep Log Egchelse Heide (Big Pig City)

De initiatiefgroep doet de volgende waarnemingen rond intensieve veeteelt op en bij Egchelse Heide en het dorp Egchel

  • De overheid beschermt haar bevolking onvoldoende tegen een achteruitgang van de leefomgeving.
  • Controle op naleving afspraken is ondermaats (er speelt o.a. een andere geurkwestie in de gemeente waarbij omwonenden pas na heel lang klagen een onderzoek kregen toegezegd).
  • Ondanks dat wetenschap allang breed uitgemeten heeft dat de intensieve veehouderij op tal van vlakken onhoudbaar is (financieel, milieukundig, maar zeker ook moreel), heeft de politiek nog grote moeite met de omschakeling.

Punten van grote zorg zijn

  • Volksgezondheid
  • Milieu /Duurzaamheid
  • Dierenwelzijn

Klik op de foto hieronder voor
het illustratieve bericht

Grenzen aan geknoei

Ajnd-project

Log Egchelse Heide

Projectdoel

Het doen afkeuren van een nieuwe MER met bijbehorend bestemmingsplan die  het aantal varkens van slechts één agrariër (naast anderen) wil laten toenemen tot 38000 (sic!), een verveelvoudiging van het huidige aantal op die plek. Dat zou dus een gigastal worden. Betreffende agrariër zou de intensieve veeteelt vlak bij de dorpskern volgens eerdere afspraken hebben afgebouwd. Het tegendeel is het geval.

SDG's bij dit Ajnd-project

Ajnd-thema's

gezondheid, geloofwaardige politiek, rentmeesterschap (o.a. duurzaamheid)