084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Leerlingen en Venlo verdienen beter ... als je nu denkt

(Bron: Omroep Venlo)

Inwonersgroep: verontruste betrokkenen

OGVO, de overkoepelende organisatie van de drie scholen in Venlo, heeft een plan gepresenteerd waarbij er twee onderbouwlocaties en één grote bovenbouwlocatie komen. Uit berichten in de pers en naar ouders blijkt dat er veel onduidelijk is. Dat zorgt voor onrust en onzekerheid: niet acceptabel.
Voor middelbare scholieren in de gemeente Venlo komt – als het aan het bestuur ligt – straks sowieso een einde aan een schoolcarrière op één onderwijslocatie.

Dit stuit op verzet bij verontruste ouders van huidige en toekomstige leerlingen, leerlingen zelf, personeel van OGVO en andere betrokkenen.
Liesbeth Bergmans startte eerder al een petitie toen de plannen voor het eerst werden geopperd. Die werd ondertekend door dik zevenhonderd mensen.
Met deze actuele  petitie en brandbrief zijn er inmiddels duizenden ondertekenaars.

„Met één bovenbouw is er geen sprake van een doorlopende leerweg”, vindt Bergmans. „Je scheept de leerlingen twee keer op met een ‘brugklasgevoel’. Daarnaast trekken jonge scholieren zich vaak op aan de oudere. Dat kan in de voorliggende scenario’s niet meer. Ik pleit voor twee brede campussen. Dat zou niet haalbaar zijn, maar ik mis de financiële onderbouwing.”

‘Iedereen ziet aankomen dat dit enorme gevolgen heeft op het onderwijs voor onze kinderen, de volgende generatie, de toekomst voor Venlo. Keuzes maken horen bij het leven, maar is dit nou echt de juiste?’

Ajnd-project

Projectmatige ondersteuning belanghebbenden

Projectdoel

Ouders en leerlingen hun rechtmatige instemmings-, advies-, in informatierechten doen effectueren.
Dit door

  1. Opschorten besluitvorming.
  2. Duidelijk breken met de projectaanpak van het OGVO tot nu toe.
  3. Instellen van richtinggevende, competente taskforce die een  adequate transitieaanpak zal doen plaatsvinden; goede kwalitatieve afweging van alternatieve scenario’s is daarbij een must.
  4. Een  goede transitieaanpak met duidelijke belanghebbendenparticipatie

SDG's bij dit Ajnd-project

Ajnd-thema's

positieve gezondheid, leren en informeren, geloofwaardige politiek, rentmeesterschap