084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Inwonersgroep: Stichting Springbeach

Stichting Springbeach is een groep vrijwilligers die het Springbeekdal in Hout-Blerick mooi wil houden.
Het Springbeekdal is een natuurgebied gelegen aan de rand van kerkdorp Hout-Blerick en strekt zich uit van de monding in de Maas tot en met het Dubbroek. Springbeach is het strandje aan de Springbeek.

De stichting organiseert legio activiteiten:

  • In het voorjaar 2023 ontstond de wens om de zuidzijde van het Springbeekdal te vergroenen. Voor het project is een groot draagvlak. In de vergroeningsplannen werken we samen met Waterschap Limburg, Gemeente Venlo en basisschool de Springbeek in Hout-Blerick. Gezamenlijk met de kinderen van basisschool de Springbeek gaan we de bomen planten om zo samen de lokale leefomgeving te versterken en groener te maken voor de volgende generatie.
  • Zo heeft stichting Springbeach in 2023 ook de eerste opruimactie @ Springbeach georganiseerd.
  • De ruimte hier schiet tekort om het werk van de stichting te laten zien. O.a. daarom heeft Stichting Springbeach behoefte aan een eigen website.

Ajnd-project

Website t.b.v. externe en interne informatievoorziening. Expertise-uitwisseling met Ajnd.

Projectdoel

Het digitaal bereiken van mensen uit Hout-Blerick en omstreken;

SDG's bij dit Ajnd-project

Ajnd-thema's

rentmeesterschap, positieve gezondheid